Ośrodek Szkoleniowy

  • Szkolenia BHP wstępne, okresowe
  • Szkolenia P.POŻ. wstępne, okresowe
  • Szkolenia kierowców z zakresu transportu
  • Szkolenia udzielania Pierwszej Pomocy przedmedycznej
  • Współpraca z ośrodkami branżowymi

Współpraca z różnymi branżami pozwala nam na rozwiązywanie problemów z którymi spotyka się
przedsiębiorca prowadząc swoją działalność ( np. branża budowlana, transportowa, energetyczna,
handlowa).