Gabinet Medycyny Pracy

  • Wykonywanie badań lekarskich orzekających o zdolności do pracy
  • Monitorowanie terminów badań lekarskich zatrudnionych pracowników
  • Kierowanie pracowników do lekarzy specjalistów w celu konsultacji
  • Współpraca z laboratorium upoważnionym do dokonywania badań z zakresu diagnostyki medycznej
  • Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia