Biuro rachunkowe

  • Prowadzenie pełnej księgowości
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
  • Prowadzenie rozliczeń WNT, WDT eksportu i importu
  • Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ich elektroniczne przekazywanie do Urzędów Skarbowych
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
  • Sporządzanie i wysyłanie plików JPK do Urzędów Skarbowych
  • Konsolidowanie sprawozdań finansowych i sporządzanie sprawozdań do GUS