Biuro Ochrony Środowiska

  • Określenie obowiązków prawnych i organizacyjnych z zakresu ochrony środowiska,
  • Przegląd posiadanych przez zakład decyzji związanych z ochroną środowiska
  • Programy dostosowawcze w ramach wykazanych niezgodności,
  • Wykonanie dokumentacji i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, zezwoleń
  • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Wykonywanie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska
  • Pozwolenia zintegrowane
  • Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i ścieków do wód lub do ziemi
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku, recyklingu oraz naliczanie opłat produktowych,
  • Sporządzanie dokumentacji do wydania zezwoleń na zbieranie, transport oraz przetwarzanie i wytwarzanie odpadów