Biuro kadr

  • Administrowanie zasobami zatrudnionych pracowników zgodnie z RODO (wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych w komputerowym systemie kadrowo-płacowym)
  • Tworzenie i prowadzenie akt osobowych
  • Sporządzenie umów o pracę, dzieło, zlecenia, świadectw pracy oraz innych dokumentów wynikających z nawiązania, przebiegu lub ustania stosunku pracy
  • Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe
  • Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem
  • Ewidencjonowanie i kontrolowanie rozliczania nieobecności z tytułu urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych, zwolnień lekarskich i innych
  • Przygotowanie sprawozdawczości statystycznej (GUS)
  • Sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
  • Przekazywanie informacji do uprawnionych instytucji m.in. komorników i banków