Biuro Doradztwa Transportowego

  • Ocena zgodności realizacji przewozów z wymogami ustawy ADR
  • Rozliczanie czasu pracy kierowców: ewidencja, delegacje, raporty kontrolne, upomnienia dla kierowców
  • Pobieranie i analiza danych z kart kierowców i tachografów
  • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji i zaświadczeń z zakresu transportu
  • 24 godzinna dyspozycyjność przy kontrolach drogowych dla kierowców firm obsługiwanych