Biuro BHP

  • Przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP
  • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk pracy
  • Opracowanie instrukcji BHP ogólnych i stanowiskowych
  • Przeprowadzanie audytów i kontroli stanu bhp na stanowiskach pracy
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Opracowanie regulaminów przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
  • Przeprowadzenie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP
  • Przygotowanie sprawozdawczości statystycznej GUS
  • Nadzór nad realizacją wystąpień, decyzji i nakazów wydanych przez organy kontrolujące